Murray Bookchinin yhteiskuntaekologia kommunalismi evoluution tienä itsetietoisuuteen, vapauteen ja eettisyyteen

Julkaisemme Jyri Jaakkolan artikkelin uudestaan Elonkehä-lehden luvalla. Jyri Jaakkola Murray Bookchinin yhteiskuntaekologia kommunalismi evoluution tienä itsetietoisuuteen, vapauteen ja eettisyyteen Elonkehän numerossa 10 / 03 Olli Tammilehto nosti esiin John Clarkin ja David Watsonin pyrkimykset yhdistää syväekologia ja yhteiskuntaekologia. Syväekologian perusteet lienevät tuttuja Elonkehän lukijoille, mutta mitä yhteiskuntaekologia on? Yhteiskuntaekologia (social ecology) yhdistetään yleensä yhdysvaltalaiseen Murray…

Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa?

  Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa? Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen           Julkaistu Communalism: International Journal for a Rational Society verkkolehdessä   Yhteiskuntaekologia perustuu siihen vakaumukseen, että lähes kaikki nykyisistä ekologisista ongelmistamme saavat lähtönsä syvälle juurtuneistä yhteiskunnallisista ongelmista. Tästä näkemyksestä seuraa, että näitä ekologisia ongelmia ei voi ymmärtää, puhumattakaan niiden ratkaisusta, ilman yhteiskuntamme…