Kommunalistinen projekti

Kommunalistinen projekti Murray Bookchin Suom. Jussi Haverinen Se tuleeko 2000-luku olemaan kaikkein radikaalein aikakausi vai kaikkein taantumuksellisin – vai tuleeko se vain olemaan ankean keskinkertaisuuden harmaa kausi – tulee eniten riippumaan siitä minkä kaltaisen yhteiskunnallisen liikkeen ja ohjelman yhteiskunnalliset radikaalit luovat siitä teoreettisesta, organisatorisesta ja poliittisesta rikkaudesta, joka on kerääntynyt vallankumouksellisen kauden kahden viimeisen vuosisadan…

Talouden kunnallistaminen

  Talouden kunnallistaminen Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen     Alkup. Municipalization: Community Ownership of the Economy. Green Perspectives no.2 helmikuu 1986   Artikkelissani “Toward a Libertarian Municipalism”1 esitin ajatuksen siitä, että mitä tahansa vastakulttuuria, suhteessa vallitsevaan kulttuuriin, täytyy kehittää samanaikaisesti vastainstituuioiden kanssa, suhteessa vallitseviin instituutioihin. Tarkoitan hajautettua, konfederaalista, ruohonjuuritason valtaa, joka tulisi saamaan hallintaansa…

Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa?

  Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa? Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen           Julkaistu Communalism: International Journal for a Rational Society verkkolehdessä   Yhteiskuntaekologia perustuu siihen vakaumukseen, että lähes kaikki nykyisistä ekologisista ongelmistamme saavat lähtönsä syvälle juurtuneistä yhteiskunnallisista ongelmista. Tästä näkemyksestä seuraa, että näitä ekologisia ongelmia ei voi ymmärtää, puhumattakaan niiden ratkaisusta, ilman yhteiskuntamme…