Aloita opintopiiri!

Oletko kiinnostunut aloittamaan opintopiirin, tai kiinnostunut saamaan materiaalia kommunalismista jo meneillään olevaan opintopiiriin?  Jos olet, Kommunalistien liitto on valmis lähettämään pamfletteja postikuluja vastaan! Voit saada niin monta kopiota kuin haluat, joten isotkaan opintopiirit eivät ole ongelma.  Aihealueita on ekologiasta, suoraan demokratiaan ja filosofiaan.  Lähetä postia osoitteeseen kommunalismi@gmail.com ja ilmoita mitkä pamfletit haluat. Postikulut pienille määrille…

Kommunalistinen projekti

Kommunalistinen projekti Murray Bookchin Suom. Jussi Haverinen Se tuleeko 2000-luku olemaan kaikkein radikaalein aikakausi vai kaikkein taantumuksellisin – vai tuleeko se vain olemaan ankean keskinkertaisuuden harmaa kausi – tulee eniten riippumaan siitä minkä kaltaisen yhteiskunnallisen liikkeen ja ohjelman yhteiskunnalliset radikaalit luovat siitä teoreettisesta, organisatorisesta ja poliittisesta rikkaudesta, joka on kerääntynyt vallankumouksellisen kauden kahden viimeisen vuosisadan…

Anarkismi ja valta Espanjan vallankumouksessa

*Liite Kommunalistiseen projektiin. Murray Bookchin suom. Mikko Miettinen Anarkismi ja valta Espanjan vallankumouksessa Nykyään, kun anarkismista on tullut “le mot du jour” radikaaleissa ympyröissä, anarkismiin perustuvan yhteiskunnan ja yhteiskuntaekologian periaatteisiin perustuvan yhteiskunnan välillä olevien eroavaisuuksien pitäisi olla selvästi erotetut. Autenttinen anarkismi etsii ennen kaikkea yksilön henkilökohtaista vapautumista kaikista eettisistä, poliittisista ja yhteiskunnallisista rajoitteista. Niin tehdessään…

Pienen planeetan kuolema: kasvu tappaa meidät

Äänikirjaversio: Pienen planeetan kuolema: kasvu tappaa meidät Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen Ajattelemme usein ympäristökatastrofien — kuten vähän aikaa sitten Alaskassa tapahtuneen Exxon Valdezin öljyonnettomuuden — olevan “onnettomuuksia”: yksittäisiä ilmiöitä, jotka tapahtuvat ilman että ne varoittavat tulostaan etukäteen. Mutta missä kohtaa sana onnettomuus muuttuu kontekstiin sopimattomaksi?  Milloin ovat tuon kaltaiset tapahtumat väistämättömiä sattumanvaraisen sijaan?  Ja…

Talouden kunnallistaminen

  Talouden kunnallistaminen Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen     Alkup. Municipalization: Community Ownership of the Economy. Green Perspectives no.2 helmikuu 1986   Artikkelissani “Toward a Libertarian Municipalism”1 esitin ajatuksen siitä, että mitä tahansa vastakulttuuria, suhteessa vallitsevaan kulttuuriin, täytyy kehittää samanaikaisesti vastainstituuioiden kanssa, suhteessa vallitseviin instituutioihin. Tarkoitan hajautettua, konfederaalista, ruohonjuuritason valtaa, joka tulisi saamaan hallintaansa…

Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa?

  Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa? Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen           Julkaistu Communalism: International Journal for a Rational Society verkkolehdessä   Yhteiskuntaekologia perustuu siihen vakaumukseen, että lähes kaikki nykyisistä ekologisista ongelmistamme saavat lähtönsä syvälle juurtuneistä yhteiskunnallisista ongelmista. Tästä näkemyksestä seuraa, että näitä ekologisia ongelmia ei voi ymmärtää, puhumattakaan niiden ratkaisusta, ilman yhteiskuntamme…

Kommunalismi poliittisena vaihtoehtona

Kommunalismi poliittisena vaihtoehtona Janet Biehl Suom. Jussi Haverinen ja Ville Halonen Suomentajan esipuhe Käsissäsi on “Kommunalismi poliittisena vaihtoehtona” vihkosen toinen painos. Se on suomennos Janet Biehlin Lissabonissa vuonna 1998 pitämästä puheesta konferenssissa joka käsitteli yhteiskunta–ekologiaa ja seuraavan vuosituhannen anarkistista politiikkaa. Tämän konferenssin, ja sen saaman vastaanoton, jälkeen kommunalismi on irtautunut anarkismista omaksi ideologiakseen. Työryhmä kommunalismin…

Konfederalismin merkitys

Onko olemassa realistista vaihtoehtoa kansallisvaltiolle? Tämä essee esittää, että vapaiden kuntien liitto voisi toimia libertaarisena vastavaltana keskitetylle kansallisvaltiolle taloudessa ja politiikassa. Se käsittelee kaupunkien itsehallinnolle usein esitettyjä vastaväitteitä, kuten muiden ympäristöä saastuttavan kunnan ongelmaa. Työryhmä toivoo, että essee herättää kiinnostusta libertaarisen kommunismin edessä oleviin käytännön ongelmiin. Murray Bookchin, Pertti Jaatisen suomennos. konfederalismin merkitys pdf muodossa.