Kommunalistinen projekti

Kommunalistinen projekti Murray Bookchin Suom. Jussi Haverinen Se tuleeko 2000-luku olemaan kaikkein radikaalein aikakausi vai kaikkein taantumuksellisin – vai tuleeko se vain olemaan ankean keskinkertaisuuden harmaa kausi – tulee eniten riippumaan siitä minkä kaltaisen yhteiskunnallisen liikkeen ja ohjelman yhteiskunnalliset radikaalit luovat siitä teoreettisesta, organisatorisesta ja poliittisesta rikkaudesta, joka on kerääntynyt vallankumouksellisen kauden kahden viimeisen vuosisadan…

Ihanteiden ja käytännön yhteys

Ihanteiden ja käytännön yhtenäisyys

Viime aikoina olen kohdannut, varsinkin nuorten keskuudessa, yksilöitä, jotka kutsuvat itseään “vasemmistolaisiksi”, mutta joilla ei kuitenkaan ole tai on vain vähän tietoisuutta vasemmiston kapitalismi analyysin peruspiirteistä tai vallankumouksellisten liikkeiden historiasta — liikkeistä, jotka vastustivat periaatteellisesti koko porvarillista yhteiskuntaa.