Kommunalistinen projekti

Kommunalistinen projekti Murray Bookchin Suom. Jussi Haverinen Se tuleeko 2000-luku olemaan kaikkein radikaalein aikakausi vai kaikkein taantumuksellisin – vai tuleeko se vain olemaan ankean keskinkertaisuuden harmaa kausi – tulee eniten riippumaan siitä minkä kaltaisen yhteiskunnallisen liikkeen ja ohjelman yhteiskunnalliset radikaalit luovat siitä teoreettisesta, organisatorisesta ja poliittisesta rikkaudesta, joka on kerääntynyt vallankumouksellisen kauden kahden viimeisen vuosisadan…

Anarkismi ja valta Espanjan vallankumouksessa

*Liite Kommunalistiseen projektiin. Murray Bookchin suom. Mikko Miettinen Anarkismi ja valta Espanjan vallankumouksessa Nykyään, kun anarkismista on tullut “le mot du jour” radikaaleissa ympyröissä, anarkismiin perustuvan yhteiskunnan ja yhteiskuntaekologian periaatteisiin perustuvan yhteiskunnan välillä olevien eroavaisuuksien pitäisi olla selvästi erotetut. Autenttinen anarkismi etsii ennen kaikkea yksilön henkilökohtaista vapautumista kaikista eettisistä, poliittisista ja yhteiskunnallisista rajoitteista. Niin tehdessään…

Pienen planeetan kuolema: kasvu tappaa meidät

Äänikirjaversio: Pienen planeetan kuolema: kasvu tappaa meidät Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen Ajattelemme usein ympäristökatastrofien — kuten vähän aikaa sitten Alaskassa tapahtuneen Exxon Valdezin öljyonnettomuuden — olevan “onnettomuuksia”: yksittäisiä ilmiöitä, jotka tapahtuvat ilman että ne varoittavat tulostaan etukäteen. Mutta missä kohtaa sana onnettomuus muuttuu kontekstiin sopimattomaksi?  Milloin ovat tuon kaltaiset tapahtumat väistämättömiä sattumanvaraisen sijaan?  Ja…

Talouden kunnallistaminen

  Talouden kunnallistaminen Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen     Alkup. Municipalization: Community Ownership of the Economy. Green Perspectives no.2 helmikuu 1986   Artikkelissani “Toward a Libertarian Municipalism”1 esitin ajatuksen siitä, että mitä tahansa vastakulttuuria, suhteessa vallitsevaan kulttuuriin, täytyy kehittää samanaikaisesti vastainstituuioiden kanssa, suhteessa vallitseviin instituutioihin. Tarkoitan hajautettua, konfederaalista, ruohonjuuritason valtaa, joka tulisi saamaan hallintaansa…

Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa?

  Mitä yhteiskuntaekologia tarkoittaa? Murray Bookchin suom. Jussi Haverinen           Julkaistu Communalism: International Journal for a Rational Society verkkolehdessä   Yhteiskuntaekologia perustuu siihen vakaumukseen, että lähes kaikki nykyisistä ekologisista ongelmistamme saavat lähtönsä syvälle juurtuneistä yhteiskunnallisista ongelmista. Tästä näkemyksestä seuraa, että näitä ekologisia ongelmia ei voi ymmärtää, puhumattakaan niiden ratkaisusta, ilman yhteiskuntamme…

Ihanteiden ja käytännön yhteys

Ihanteiden ja käytännön yhtenäisyys

Viime aikoina olen kohdannut, varsinkin nuorten keskuudessa, yksilöitä, jotka kutsuvat itseään “vasemmistolaisiksi”, mutta joilla ei kuitenkaan ole tai on vain vähän tietoisuutta vasemmiston kapitalismi analyysin peruspiirteistä tai vallankumouksellisten liikkeiden historiasta — liikkeistä, jotka vastustivat periaatteellisesti koko porvarillista yhteiskuntaa.

Konfederalismin merkitys

Onko olemassa realistista vaihtoehtoa kansallisvaltiolle? Tämä essee esittää, että vapaiden kuntien liitto voisi toimia libertaarisena vastavaltana keskitetylle kansallisvaltiolle taloudessa ja politiikassa. Se käsittelee kaupunkien itsehallinnolle usein esitettyjä vastaväitteitä, kuten muiden ympäristöä saastuttavan kunnan ongelmaa. Työryhmä toivoo, että essee herättää kiinnostusta libertaarisen kommunismin edessä oleviin käytännön ongelmiin. Murray Bookchin, Pertti Jaatisen suomennos. konfederalismin merkitys pdf muodossa.

Murray Bookchin 1921-2006

Murray Bookchin, yhteiskuntateoreetikko ja aktivisti, kuoli varhain aamulla sunnuntaina, heinäkuun 30. kodissaan Burlingtonissa, Vermontissa. Tuotteliaan kirjoittamis-, opettamis- sekä poliittisen aktivismin uran aikana, jolla on mittaa yli puoli vuosisataa, Bookchin muodosti uuden anti-autoritaarisen näkökannnan, jonka juuret ovat ekologiassa, dialektisessa filosofiassa ja vasemmistolaisessa vapaudenhenkisyydessä. 1950- ja 60-luvuilla Bookchin rakensi utooppisen yhteiskuntafilosofian ja kriittisen teorian perinteille, haastaen Marxilaisuuden…