Kommunalistinen projekti

Kommunalistinen projekti Murray Bookchin Suom. Jussi Haverinen Se tuleeko 2000-luku olemaan kaikkein radikaalein aikakausi vai kaikkein taantumuksellisin – vai tuleeko se vain olemaan ankean keskinkertaisuuden harmaa kausi – tulee eniten riippumaan siitä minkä kaltaisen yhteiskunnallisen liikkeen ja ohjelman yhteiskunnalliset radikaalit luovat siitä teoreettisesta, organisatorisesta ja poliittisesta rikkaudesta, joka on kerääntynyt vallankumouksellisen kauden kahden viimeisen vuosisadan…

Anarkismi ja valta Espanjan vallankumouksessa

*Liite Kommunalistiseen projektiin. Murray Bookchin suom. Mikko Miettinen Anarkismi ja valta Espanjan vallankumouksessa Nykyään, kun anarkismista on tullut “le mot du jour” radikaaleissa ympyröissä, anarkismiin perustuvan yhteiskunnan ja yhteiskuntaekologian periaatteisiin perustuvan yhteiskunnan välillä olevien eroavaisuuksien pitäisi olla selvästi erotetut. Autenttinen anarkismi etsii ennen kaikkea yksilön henkilökohtaista vapautumista kaikista eettisistä, poliittisista ja yhteiskunnallisista rajoitteista. Niin tehdessään…

Kommunalismi poliittisena vaihtoehtona

Kommunalismi poliittisena vaihtoehtona Janet Biehl Suom. Jussi Haverinen ja Ville Halonen Suomentajan esipuhe Käsissäsi on “Kommunalismi poliittisena vaihtoehtona” vihkosen toinen painos. Se on suomennos Janet Biehlin Lissabonissa vuonna 1998 pitämästä puheesta konferenssissa joka käsitteli yhteiskunta–ekologiaa ja seuraavan vuosituhannen anarkistista politiikkaa. Tämän konferenssin, ja sen saaman vastaanoton, jälkeen kommunalismi on irtautunut anarkismista omaksi ideologiakseen. Työryhmä kommunalismin…

Ihanteiden ja käytännön yhteys

Ihanteiden ja käytännön yhtenäisyys

Viime aikoina olen kohdannut, varsinkin nuorten keskuudessa, yksilöitä, jotka kutsuvat itseään “vasemmistolaisiksi”, mutta joilla ei kuitenkaan ole tai on vain vähän tietoisuutta vasemmiston kapitalismi analyysin peruspiirteistä tai vallankumouksellisten liikkeiden historiasta — liikkeistä, jotka vastustivat periaatteellisesti koko porvarillista yhteiskuntaa.